SOKOL Kozárovice – Od historie po současnost

[responsivevoice voice=“Czech Female“ buttontext=“Přečíst nahlas“]

V roce 1961byla v rámci reorganizace okresů jednotka přeřazena na okres Příbram a předsedou se stal Josef Brousek. Bylo vybudováno osvětlení nad místním rybníkem pro hokejové utkání a místní oddíl se zapojil do Okresní soutěže v ledním hokeji. Jednotka si také pořídila hokejovou výstroj.

V roce 1964 byl předsedou jednotky zvolen Evžen Novák. Základní tělesná výchova členů se nekonala, protože nebyla tělocvična, a dále se pokračovalo v pracích na fotbalovém hřišti. Až do roku 1970 se hrála jen přátelská fotbalová a hokejová utkání. V tomto období jednotka také uspořádala několik divadelních představení, tanečních zábav a maškarních karnevalů s průvodem po obci.

V létě roku 1970 bylo slavnostně otevřeno fotbalové hřiště a při této příležitosti se konalo fotbalové utkání družstva starých proti mladým. V tomto roce měla jednotka již tři družstva do soutěže ve fotbalovém utkání.

V roce 1971 se do Okresní fotbalové soutěže zapojil oddíl mužů a žáků. Žáci celou soutěž absolvovali s dobrými výsledky. V tomto roce byla zahájena výstavba šaten a hygienického zařízení na fotbalovém hřišti. Členové TJ se zapojili do Okrasní soutěže o vzornou jednotu a vzorná oddíl. Dále se uskutečnil 1.ročník turnaje o pohár Kozárovická žula za účasti čtyř družstev – Čimelice, Smetanova Lhota,SK Bytíz a Kozárovice. Vítězem se stal SK Bytíz.

V roce 1972 byli v Okresní fotbalové soutěži velmi úspěšní žáci a postoupili do extraligy. Začátky v extralize byly však velmi obtížné, neboť řada žáků z družstva odešla. Po novém náboru se podařilo sestavit i družstvo žáků B. Co se týče družstva mužů, fotbalová utkání nebyla úspěšná – muži projevovali nezájem a na zápisy se dostavovali v malém počtu. V tomto roce oslavila také naše TJ 50. výročí založení.

V roce 1973 byla dokončena výstavba šaten a žáci opět postoupili do extraligy. Roku 1975 bylo založeno družstvo dorostu a o pět let později hráli žáci okresní přebor v hokeji (hrálo se na zimním stadionu v Příbrami).

V roce 1990 ukončila TJ Sokol Kozárovice svoji činnost pro nedostatek podpory ze strany státu a sponzorů. Po celou dobu činnosti se však její členové pravidelně účastnili brigád v JZD, prací při stavbě MNV a dalších zvelebovacích akcí naší obce.

Po 21 letech spánku se Sokol opět probudil k životu a 23. 4. 2011 se konala Valná hromada TJ Sokol Kozárovice, při které bývalý předseda Evžen Novák předal funkci Štěpánovi Janovskému. Nyní má Sokol 19.členů.kteří se usilovně snaží obnovu sportovní činnosti. Členové se v létě zúčastnili v malé kopané, kde obsadili 3. místo, na podzim uspořádali pro místní děti a rodiče drakiádu a v prosinci se ve spolupráci s obecním úřadem zúčastnili mikulášské besídky v kulturním domě.

Činnost oddílu v roce 2015 – oddíl velice úzce spolupracuje s oddílem Tom TJ Sokol Kozárovice. Podílí se na všech dětských akcích a vypomáhá na akcích pořádaných obcí Kozárovice. A to tak, že pomůžeme nazdobit sál, či při akcích vystupujeme (karneval, Mikulášská nadílka) Ale máme i svoje akce, jako je Kozárovická 20, Cyklopadesátka,Fotbalový turnaj a Pouťový nohejbal. V tomto roce jsme připravili navíc akci pro děti „ Strašidelný lampiónový průvod“.

Oblíbenými sportovními aktivitami našich členů jsou samozřejmě fotbal, cykloturistika a turistika. Proto také navštěvujeme akce pořádané jinými spolky a to i mimo okres.

Naši fotbaloví zástupci se zúčastnili v červenci fotbalového turnaje  malé kopané v Orlíku nad Vltavou, kde se utkali s dalšími týmy. Bohužel jsme skončili na nepopulárním bramborovém místě. Za zmínku stojí, že náš tým v normálním hracím čase prohrál jen jednou, akorát penalty budou muset více trénovat. Tento tým měl velký přínos ve své hráčce Karolíny Burdové, která byla vyhlášena Talentem turnaje. V turnaji střelila dvě branky a podala velmi dobrý výkon při hře.

Naši zástupci, které baví turistika se vloni  vydali  na dvě akce.

Hned první den roku si vyšli na „Novoroční výstup na Kleť“ a  další parta se zúčastnila Hrejkovického pochodu. A o našem Kozárovickém pochodu zde nebudu psát, té se snad zúčastnil každý pochodník našeho oddílu.

Za zmínku stojí náš Fotbalový turnaj v malé kopané.který se konal v srpnu.

Bohužel naše fotbalové hvězdy moc nezazářily. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Našemu týmu opět fandila místní děvčata, která si připravila i pro ostatní taneční vystoupení. Turnaje se zúčastnilo 12 týmů nejen z okolí, ale z Příbrami a dokonce k nám jezdí i pražský tým. První místo obsadil tým z Příbrami.

Po turnaji ve večerních hodinách nás přijela pobavit hudbou skupina

Na konci tohoto článku bych chtěl velice poděkovat všem, co nám pomáhají a spolupracují s naším oddílem. Ne všichni jsou členem nějakého oddílu, spolku a stejně si najdou čas a chuť nám jakýmkoliv způsobem pomoci. Velký dík patří obecnímu úřadu Kozárovice za finanční příspěvek a ostatním sponzorům též díky.

Za oddíl TJ Sokol Kozárovice předseda Radek Volf

(historie čerpána z publikace Obec Kozárovice 860 let)

[/responsivevoice]

Kontaktujte nás

Kontaktovat nás můžete na Facebooku,
e-mailem nebo osobně u p. Černé.

  • Kozárovice 2, 262 84, Kozárovice
  • sokol.kozarovice@seznam.cz
  • www.sokolkozarovice.com

Kde jsou Kozárovice?

Partneři